ง่ายๆ กับการล้างข้อมูลในคลิปบอร์ดของวินโดว์ (Clipboard – Windows)

สำหรับคนที่ใช้งานคอมพิวเตอร์เป็นประจำ รวมทั้งใช้งาน Internet บ่อยๆ คงจะต้องเคยใช้งานคำสั่ง CTRL+C เพื่อทำการคัดลอกข้อความแน่ๆ แต่รู้หรือไม่ว่าข้อความต่างพวกนั้นได้ถูกคัลอกไปเก็บอยู่ที่คลิปบอร์ดของวินโดว์ด้วย จนกว่าจะมีข้อมูลอะไรมาแทนที่ลงไป หรือจนกว่าเราจะ Log off ออกจากเครื่อง หรือ Reboot เครื่องใหม่ ดังนั้นถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เราใช้งานอยู่ ไม่ได้เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัว แต่ใช้งานร่วมกับคนอื่นๆ แน่นอนว่าข้อมูลบางอย่างของเราก็อาจจะไปอยู่ในมือของคนอื่นได้โดยที่เราไม่รู้ตัว แต่ก็ไม่ต้องกังวลไปเพราะมีวิธีง่ายๆ ในการ ล้างข้อมูลในคลิปบอร์ดของวินโดว์ ดังนี้

  1. เปิดโปรแกรม Notepad ขึ้นมา
  2. แล้วทำการคัดลอกข้อความนี้ลงไป

Set objIE = CreateObject(“InternetExplorer.Application”)

objIE.Navigate(“about:blank”)

objIE.document.parentwindow.clipboardData.SetData “text”, “”

objIE.Quit

  1. จากนั้นทำการ Save As แล้วในช่อง File Name ให้ใส่ชื่อ file เป็น VBS

windows-clipboard-clearing

  1. แล้วเลือก Save As Type: เป็น All Files แค่นี้เราก็จะได้ file ClearClipBoard.VBS เพื่อใช้สำหรับการล้างข้อมูลในคลิปบอร์ดของวินโดว์
  2. มาถึงขั้นตอนสำคัญนั่นคือตอนที่เราต้องการนำ file ไปใช้งานในการล้างข้อมูลในคลิปบอร์ดของวินโดว์ เราก็แค่ double-click ไปที่ file ที่เราได้สร้างเอาไว้ VBS ได้เลยแล้วข้อมูลในคลิปบอร์ดก็จะถูกลบออกไป

เทคนิคเพิ่มเติม

  • เมื่อต้องการล้างข้อมูลในคลิปบอร์ดของวินโดว์หลังจากที่เราได้ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้วให้ทำการกด space bar แล้วทำการคัดลอกข้อมูลนั้นไปไว้ที่คลิปบอร์ด (กด CRTL+C) แล้วข้อมูลในคลิปบอร์ดจะถูกแทนที่ด้วย space
  • อีกวิธีง่ายๆ ในการล้างข้อมูลในคลิปบอร์ดของวินโดว์คือ พิมพ์ ALT+255 ใน notepad หรือที่ไหนก็ได้ที่สามรถพิมพ์ข้อความได้ แล้วทำการคัดลอกข้อมูลนั้นไปไว้ที่คลิปบอร์ด (กด CRTL+C) แล้วข้อมูลในคลิปบอร์ดจะถูกเคลียร์ออกไปเพราะ ALT+255 คือ ASCII code ของ empty character หรือข้อความว่างๆ นั่นเอง

ที่มา : winhelponline