วิธีการกำหนดและใช้ Password อย่างปลอดภัย

แน่นอนว่าสำหรับเราทุกคนที่ใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตกันเป็นประจำ สิ่งที่ขาดไม่ได้คือการป้องกันข้อมูลของเราไม่ให้ผู้อื่นสามารถเข้าถึง หรือนำไปใช้ประโยชน์ได้ วิธีที่ง่ายและเป็นที่นิยมคือการตั้ง Password ให้กับ account หรือบัญชีของเรา แต่ปัญหาอยู่ที่ว่าแล้ว password แบบไหนคือ password ที่มีความปลอดภัยสูง (high-security password) และวิธีการในการใช้งาน password เพื่อความปลอดภัย

password

ข้อแนะนำในการตั้ง Password

หลีกเลี่ยงการใช้ชื่อธรรมดา หรือคำทั่วไปที่สามารถหาพบได้ในพจนานุกรม หรือแม้แต่ตัวเลขที่ลงท้าย Password ดังกล่าว ควรใช้การผสมระหว่างด้านหน้า ด้านหลังตัวอักษร ด้วยตัวเลข หรือสัญลักษณ์ Password ควรมี 8 ตัวอักษรเป็นอย่างน้อย เทคนิคที่ดีอย่างหนึ่งคือการเพิ่มตัวเลขหรือสัญลักษณ์ระหว่างกลางคำผ่านเช่น houses เป็น hO27usEs! เป็นต้น

Password ที่ถูกใช้มากที่สุด (รวบรวมจาก PC Magazine, May 2007) และควรหลีกเลี่ยงที่จะใช้มากที่สุด

 • password
 • 123456
 • qwerty
 • abc123
 • letmein
 • monkey
 • myspace1
 • password1
 • blink182
 • ชื่อของตัวเราเอง

เทคนิคการใช้ Master password

แทนที่จะใช้ Password ที่แตกต่างกันทั้งหมดกับทุก account ที่เรามี เทคนิคที่กำลังจะบอกนี้อาจจะมีประโยชน์และไม่ต้องใช้ password มากมาย

 • ใช้ Password ที่มีความปลอดภัยสูง สำหรับ account หรือ websites ที่เราต้องการความปลอดภัยมากๆ เช่น e-mail และจำกัดการใช้งาน password นี้สำหรับ account หรือ websites ที่สำคัญจริงๆ เท่านั้น เพื่อที่เราจะได้สามารถกำหนดขอบข่ายของความปลอดภัยได้ และยังสามารถเปลี่ยน password ได้ง่าย
 • กำหนด Password อีกอันสำหรับใช้กับ websites ที่ใช้งานทั่วๆ ไป แต่มีความน่าเชื่อถือของ websites ที่ดี และจำกัดการใช้ password เหมือนกับหัวข้อแรก
 • กำหนดอีก Password สำหรับใช้กับ websites ที่เรายังไม่แน่ใจในความปลอดภัยของ websites นั้น

เมื่อ Account หรือ websites ที่อยู่ในกลุ่มที่เราใช้ password ที่มีความปลอดภัยสูง เกิดมีปัญหาด้านความปลอดภัย เราก็สามารถเปลี่ยนไปใช้ password อันอื่นเพื่อจำกัดความปลอดภัยของ account ของเราได้ และในกรณีที่ password ในกลุ่มสุดท้ายคือ ประเภทที่ไม่แน่ใจในความปลอดภัยเกิดมีปัญหาขึ้นมาเราก็สามารถเลิกใช้ account หรือ websites นั้นไปได้