USB 3.0 จำเป็นจริงๆ หรือ

Universal Serial Bus (USB) เป็น port หรือ connector ที่สะดวกและเป็นที่ต้องการของผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ เพราะเราสามารถใช้งาน USB ได้มากมายทั้งกับ printer, modem, speaker แต่ที่สำคัญและได้ใช้ประโยชน์จาก USB จริงๆ คือพวก Flash drive, Thumb drive, Memory Key และพวกอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ที่ใช้ USB เป็น port ในการรับส่งข้อมูล Notebook ที่มีขายอยู่ในตลาดในขณะนี้มักจะมี USB มาให้อยู่แล้ว

แต่ว่าตอนนี้เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นมานั่นก็คือ การเปลี่ยนจาก USB 2.0 ไปเป็น USB 3.0 คำถามที่เกิดตามมาก็คือ การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้คุ้มค่าจริงหรือ

USB 3.0 มีหลักในการทำงานที่เหมือนกับ USB 2.0 แต่ว่าจะมีอัตราการรับส่งข้อมูลที่เร็วกว่ามาก ตาม spec คืออัตราการรับส่งข้อมูลของ USB 3.0 เร็วกกว่า USB 2.0 ถึงประมาณ 10 เท่า แต่ในการใช้งานจริงการรับส่งข้อมูลไม่ได้เร็วเหมือนกับที่ spec ได้ระบุเอาไว้ จากที่ได้มีการทดลองนำ USB 3.0 hard disk drives มาใช้ในการถ่ายโอนข้อมูลพบว่า อัตราการรับส่งข้อมูลของ USB 3.0 เร็วกกว่า USB 2.0 เท่ากับ 3 เท่า

ข้อมูลการทดลองนี้ได้มาจาก apcmag โดยได้ทำการทดลองระหว่าง ASUS N61J ตามรูปด้านล่าง ที่มี USB 3.0 ที่ผลิตจาก NEC ที่เป็นบริษัทที่เป็นผู้ผลิต USB ให้กับทั้ง Notebook และ Desktop (PC) กับอุปกรณ์ต่อพ่วงคือ LaCie Rugged USB 3.0, 500 GB hard disk drive ทดลองโดยทำการ copy files ที่มีขนาด 700 mb. ซึ่งเป็นขนาดที่พอๆ กับความจุ 1 แผ่นของ CD

asus_n61j

เวลาที่ใช้ในการ Copy files ทั้งหมดผ่าน USB 3.0 คือ 8 วินาที ในขณะที่เวลาที่ใช้ในการ Copy files ทั้งหมดผ่าน USB 2.0 คือ 27 วินาที (ใช้ Notebook ตัวเดียวกันในการทดสอบ) จากนั้นทำการตรวจสอบความเร็วในการรับส่งข้อมูลของทั้ง USB 2.0 และ USB 3.0 ด้วย benchmark suites พบว่า ความเร็วในการรับส่งข้อมูลของ USB 3.0 เท่ากับ 105.2 MB/s และ 30.7 Mb/s สำหรับ USB 2.0 ตามรูปด้านล่าง

graph-troy

จากข้อมูลจะเห็นว่าเราสามารถทำการ Copy files ที่มีขนาดใหญ่หรือจำนวนมาก ด้วยเวลาที่เร็วขึ้น 3 เท่าด้วยการ copy ผ่าน USB 3.0

ถ้าเราต้องทำการ Copy files มากๆ แบบนี้เป็นประจำ การเปลี่ยนไปใช้ USB 3.0 จะถือว่าได้ประโยชน์อย่างมาก แต่สำหรับคนที่ไม่ได้ต้องการใช้งานแบบนี้บ่อยๆ การใช้ USB 3.0 จำเป็นจริงๆ หรือ

ข้อมูลที่นำมาเสนอนี้เป็นเพียงแค่แนวทางในการตัดสินใจเท่านั้น ดังนั้นก่อนการตัดสินใจที่จะเปลี่ยนไปใช้ USB 3.0 จริงๆ ควรทำการพิจารณาระหว่างราคาที่แพงขึ้นหรือหมายถึงเงินที่เราต้องจ่ายออกไปมากขึ้น กับประโยชน์ที่เราได้รับจริงๆ ว่าคุ้มค่ากันหรือไม่