AMD VS Intel Processor ตอน 1

CPU หรือ Processor เปรียบเหมือนหัวใจในการทำงานของคอมพิวเตอร์ เพราะตั้งแต่เราป้อนคำสั่งลงไปผ่าน keyboard และส่งไปที่ software ต่างๆ เพื่อทำงานตามที่เราต้องการ ทุกขั้นตอนล้วนเกี่ยวข้องกับ CPU หรือ processor ทั้งนั้น นอกจากนี้เมื่อตัดสินใจเลือก CPU หรือ processor ตัวไดไปแล้วก็ยากที่จะเปลี่ยนหรือ upgrade ในภายหลัง เพราะฉะนั้นมาทำความรู้จักกับ CPU หรือ processor กันดีกว่า เพื่อที่จะได้สามารถเลือกตัวที่ทำงานได้ตรงกับความต้องการของเรามากที่สุด

ตารางด้านล่างเป็นตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติของ CPU หรือ Processor ของ Intel และ AMD

intel-amd-1

Intel AMD
High End Processors
Intensive Statistical Analysis, Professional Video and Audio Editing, and Advanced 3-D Gaming
Core i7 Phenom II X4
Core i7 คือ processor ตัวใหม่ของ Intel สามารถใช้ได้ทั้งใน PC และ Notebook นอกจากนี้ i7 ยังมีทั้งแบบ 2 และแบบ 4 core รวมทั้งยังรองรับการทำงานในแบบ HyperThreading และ Intel Turbo Boost Technology Phenom II X4 คือ processor ตัวใหม่ของ AMD สำหรับตัวนี้มีจุดเด่นในเรื่องของการแสดงผลของ HD quality video ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ Phenom II X4 ยังช่วยในการประหยัดพลังงาน ทำงานได้รวดเร็ว และไม่ร้อนมากขณะทำงานเมื่อเทียบกับ processor ตัวอื่น
Core i5 Phenom II X3
Core i5 มีโครงสร้างและการทำงานเหมือนกับ i7 มีทั้งแบบ 2 และ 4 core เป็น processor ที่อยู่ใน class เดียวกับ i7 แต่มีราคาถูกกว่า และ i5 รองรับการทำงาเฉพาะ Intel Turbo Boost Technology เท่านั้น Phenom X3 เป็น processor แบบ triple-core ที่สามารถทำงานในเรื่องของการแสดงผลของ HD quality video ได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมือนกับ Phenom X4 นอกจากนี้ยังทำงานได้เงียบ และไม่ร้อนมากขณะทำงานเมื่อเทียบกับ processor ตัวอื่น
Core 2 Quad Phenom I X4 & Phenom I X3
Core 2 Quad มีโครงสร้างเหมือนกับ Core 2 Duo แต่มี 4 processing core เพื่อรองรับการใช้งานสำหรับ gaming, video, image processing Phenom I X4 และ Phenom I X3 มี 4 และ 3 core processor ตามลำดับ เป็นแบบ 64-bit และทำงานได้ดีเหมือนกับ AMD’s Hyper Transport bus technology
Core 2 Extreme  
Core 2 Extreme มีทั้งแบบ 2 และ 4 core มีลักษณะเฉพาะของรุ่น Extreme รวมทั้ง bus speed ที่เร็วกว่ารุ่น non-extreme นอกจากนี้ยังมี unlocked clock multiplier เพื่อให้สามารถทำการ customization เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ processor ได้  

 

Intel AMD
Mid Range Processors
Speed & Multitasking, Adobe Creative Suite, and basic 3-D Graphics
Core i3 Athlon X2
Core i3 มีโครงสร้างเช่นเดียวกับ i5 และ i7 แต่ i3 เป็น processor แบบ dual core ไม่รองรับการทำงานในแบบ HyperThreading หรือ Intel Turbo Boost Technology แต่ยังสามารถทำงานได้เร็วและมีประสิทธิภาพมากกว่า Core 2 Duo และราคาถูกกว่า Athlon X2 เป็น duo core processor ใช้ไนการทำงานแบบ multitasking ได้ดี รวมไปถึงงาน graphics และ video
Core 2 Duo Turion X2
Core 2 Duo ประกอบไปด้วย 2 processing core เพื่อให้มีประสิทธิภาพที่ดีกับการใช้งานในด้านของ gaming, video, image processing สำหรับ Notebook ที่ใช้ processor ตัวนี้มักจะบางและประหยัดพลังงาน Turion X2 เป็น dual core processor ที่มักจะพบใน notebook ที่มีประสิทธิภาพปานกลางถึงสูง
Pentium Dual Core  
Pentium Dual Core เป็น dual core processor ที่เป็นแบบ core micro-architecture เป็น processor ที่มี class ต่ำกว่า Core 2 Duo  

ดูตารางเปรียบเทียบในรุ่น Economy และคำอธิบายศัพท์เกี่ยวกับ CPU หรือ processor ได้ใน AMD VS Intel Processor ตอน 2

อ้างอิงบทความจาก : www.kb.wisc.edu/showroom/page.php?id=4927