ทำการเชื่อมต่อ Wireless network ตอน 2 (จบ)

วันนี้เราจะมาพูดกันต่อในเรื่องของการเชื่อมต่อหรือ Connect ไปยัง wireless network ในกรณีต่างๆ เช่น กรณีที่ไม่รู้ SSID หรือการตรวจสอบ MAC address ของ Notebook ของเรา

การเชื่อมต่อหรือ Connect ไปยัง wireless network ที่ไม่แสดง SSID

เพื่อเหตุผลของความปลอดภัยบาง Wireless network จะไม่แสดง SSID แล้วถ้าเราไม่รู้ SSID ของ wireless network เราก็จะไม่สามารถที่จะทำการเชื่อมต่อหรือ connect ได้

ทำการเชื่อมต่อหรือ Connect ไปยัง wireless network ที่ไม่แสดง SSID ได้ดังนี้

  1. ถามชื่อ SSID จากผู้ดูแล wireless network นั้นๆ
  2. ไปที่ start menu แล้วเปิดหน้าต่าง Wireless network connection
  3. จากนั้นเลือก Set Up a Connection หรือ Network link
  4. แล้วเลือก option เป็น Manually Connect to a Wireless Network
  5. กด Next เพื่อทำการเชื่อมต่อหรือ Connect ไปยัง wireless network แบบ manual โดยการพิมพ์ชื่อ SSID ลงไปในช่อง Network name
  6. จากนั้นใส่ข้อมูลอื่นๆ เช่น security หรือ password
  7. หลังจากใส่ข้อมูลทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเลือก Start Connection Automatically เพื่อเป็นการ save การตั้งค่าทั้งหมดไว้ เพื่อประหยัดเวลาในการเชื่อมต่อหรือ connect ครั้งต่อๆไป
  8. จากนั้นกด Next แล้วกด Connect

อะไรคือ MAC address

บาง Wireless network มีการกำหนดเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถเชื่อมต่อหรือ connect เข้าไปได้ โดยที่ ID ที่สามารถใช้เป็นตัวกำหนดได้คือ MAC address

MAC address คือ คือหมายเลขเฉพาะที่ใช้อ้างถึงอุปกรณ์ที่ต่อกับเครือข่าย หมายเลขนี้จะมากับการ์ดแลน โดยการ์ดแลนแต่ละการ์ดจะมีหมายเลขที่ไม่ซ้ำกันตัวเลขเหล่านั้นจะอยู่ในรูปของเลขฐาน 16 จำนวน 6 คู่ ตัวเลขเหล่านี้จะมีประโยชน์ไว้ใช้สำหรับการส่งผ่านข้อมูลไปยังต้นทางและปลาย ทางได้อย่างถูกต้อง โดยหมายเลขMAC address นี้จะมีให้เห็นตามหลังการ์ดแลนหรือตามเอกสารเกี่ยวกับการ์ดแลนนั้นๆ

วิธีการหา Mac Address

  1. Win XP, Win 2000, Win NT คลิกที่ Start -> Run แล้วพิมพ์คำสั่ง cmd แล้วกด Enter หน้าจอ DOS command จะแสดงขึ้นมา จากนั้นพิมพ์คำสั่ง ipconfig/all แล้วดูตรงคำว่า physical address จะพบตัวเลขกับตัวอักษรจำนวน 6 คู่ 12 ตัว ตัวเลขและตัวอักษรนี้คือ MAC address
  2. Win 98, Win 95 คลิกที่ Start -> Run แล้วพิมพ์คำสั่ง winipcfg แล้วกด Enter แล้วดูตรงคำว่าphysical address จะพบตัวเลขกับตัวอักษร จำนวน 6 คู่ 12 ตัว ตัวเลขและตัวอักษรนี้คือ MAC address