15 เทคนิคในการยืดอายุและเพิ่มระยะเวลาการใช้งานของ battery ตอน 1

การใช้งาน Notebook ด้วย battery ให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้ถือเป็นเรื่องที่คนใช้ notebook ทั่วไปต้องการเพราะทำให้เราสามารถนำ notebook ไปใช้งานได้ในหลายๆที่ได้อย่างสะดวกโดยที่ไม่ต้องคอยกังวลเรื่องการหาปลั๊กไฟ แล้วต้องทำอย่างไรบ้างเพื่อให้ battery สามารถใช้งานได้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้ วันนี้จะเสนอ 15 เทคนิคในการยืดอายุและเพิ่มระยะเวลาการใช้งานของ battery

  1. ทำการ defrag เป็นประจำ** : ยิ่ง hard disk ทำงานได้เร็วเท่าไหร่ ยิ่งทำให้ notebook ประหยัดการใช้พลังงานจาก battery ได้มากขึ้นเท่านั้น ดังนั้นควรทำการ defrag เป็นประจำเพื่อทำให้ hard disk มีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีและทำงานได้อย่างรวดเร็วตลอดเวลา แต่ไม่ควรทำการ defrag ขณะที่ใช้พลังงานจาก battery อยู่

** เนื่องจากการ defrag เป็นการจัดเรียงข้อมูลใน hard disk ใหม่ ให้มีความต่อเนื่องและเป็นระบบ ส่งผลให้ hard disk สามารถอ่านและเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้เร็วขึ้น แต่ว่าความจำเป็นในการ defrag ขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละคน รวมถึง software ต่างที่ใช้ จึงไม่มีมาตรฐานที่แน่นอนว่าควรทำเมื่อไหร่ แต่ก็สามารถตรวจสอบได้จาก Disk Defragmenter โดยการทำ analyze แล้วโปรแกรมจะบอกว่าเราจำเป็นต้องทำหรือไม่

  1. ลดความสว่างของหน้าจอลง : ปรับลดความสว่างของหน้าจอลงให้ต่ำที่สุดในระดับที่เราสามารถมองเห็นได้อย่างสบาย แค่นี้ความต้องการในการใช้พลังงานจาก battery ก็จะลดลง
  2. ปิด software ที่เราไม่ได้ใช้งาน : พยายามปิด software ต่างๆที่เราเลิกใช้งานหรือไม่ต้องการใช้งานในขณะนั้น รวมทั้งโปรแกรมต่างๆ ที่เราตั้งให้มีการทำงานอัตโนมัติเมื่อ window หรือ OS อื่นๆเริมทำงาน เพราะการทำงานของ software จะทำให้ CPU ทำงานมากขึ้นและส่งผลต่อการใช้พลังงานจาก battery
  3. ไม่ใช้หรือปิดการทำงานของอุปกรณ์ต่อพ่วงภายนอก (external devices): อุปกรณ์ต่อพ่วงภายนอก ที่ต่อกับ USB port ทั้งหมดเช่น external hard disk หรือ mouse จะใช้พลังงานจาก battery ของ notebook ในขณะที่เราใช้งานอุปกรณ์เหล่านั้น โดยเฉพาะพวกเครื่องเล่น MP3 ที่จะทำการชาร์จอัตโนมัติเมื่อต่อเข้ากับ notebook และจะทำให้พลังงานของ battery ของ Notebook หมดได้เร็วมาก ดังนั้นทำการปิดการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆเมื่อเราเลิกใช้งาน หรือหลีกเลี่ยงการใช้งานในขณะที่เราใช้งาน notebook ด้วยพลังงานจาก battery
  4. เพิ่ม RAM: พิจารณาในการเพิ่ม RAM ในกรณีที่เราต้องใช้งาน software ที่ต้องใช้ memory มากๆ อยู่เสมอ แน่นอนว่าการเพิ่ม RAM ทำให้การใช้พลังงานของ battery มากขึ้น แต่ในกรณีที่เราใช้งาน software ที่ใช้ memory มากๆ จะทำให้มีการใช้งาน virtual memory มากขึ้นด้วย และการใช้งาน virtual memory จะทำให้ hard disk มีการทำงานมากขึ้นและส่งผลต่อการใช้พลังงานของ battery ที่มากขึ้น
  5. หลีกเลี่ยงการใช้ CD/DVD drive: เป็นที่รู้กันว่าการใช้งาน hard disk ต้องใช้พลังงานของ battery มาก แต่ก็ยังใช้พลังงานของ battery น้อยกว่าการทำงานของ CD/DVD drive ดังนั้นพยายามเรียกใช้ข้อมูลที่อยู่ใน hard disk หรือทำการ write image ของข้อมูลจาก CD หรือ DVD เก็บไว้ใน hard disk แล้วใช้ software เช่น nero หรือ alcohol เพื่อทำการเปิดข้อมูลที่ทำเป็น image จาก CD หรือ DVDไว้

ดูอีก 9 หัวข้อที่เหลือได้ในบทความต่อไป