เทคนิคการชาร์จ การใช้งาน และการดูแลรักษา Battery

หลังจากที่ได้รู้ประเภทของ Battery ปัญหาการใช้งาน battery และ ทำความรู้จักกับ battery ไปแล้วในอาทิตย์ที่แล้ว วันนี้เราจะมาพูดกันในเรื่องการชาร์จ battery การใช้งาน และการดูแลรักษา โดยเราจะเริ่มที่การชาร์จ battery เป็นลำดับแรก

การชาร์จ Battery

เราเพียงแค่เสียบไฟเข้ากับ Notebook และ battery จะทำการชาร์จเองอัตโนมัติ หลังจากนั้นก็ปล่อยทิ้งไว้จน battery เต็ม จะเห็นว่าการชาร์จ battery เป็นเรื่องง่ายๆ แต่มีสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำอยู่เหมือนกัน เรามาดูกันว่ามีอะไรบ้าง

  • เราสามารถทำการชาร์จ battery ได้ทั้งในขณะที่ตัว battery ไม่มีประจุเหลืออยู่เลยหรือยังมีประจุอยู่ก็ได้ โดยเฉพาะถ้า notebook ใช้ battery แบบ Li-ion จะไม่มีความแตกต่างหรือเกิดความเสียหายขึ้นกับ battery
  • Battery แบบ Li-ion มี option ชาร์จเร็ว Option นี้สามารถ setting ได้ทั้งใน Custom tab ใน Power option หรือจาก software เฉพาะของตัว battery
  • ไม่จำเป็นที่เราจะต้องใช้ battery จนหมดพลังงานในกรณีที่เป็น battery แบบ Li-ion ก่อนแล้วถึงจะทำการชาร์จ และก็ไม่จำเป็นต้องชาร์จ battery แบบ Li-ion จนเต็มทุกครั้งก็สามารถนำไปใช้งานได้
  • ถ้าเราเสียบไฟทิ้งไว้ battery จะทำการชาร์จต่อแม้ว่าเราจะปิดเครื่องแล้วก็ตาม
  • การใช้ Notebook ไปด้วยในขณะชาร์จ battery ไม่มีผลทำให้การชาร์จ battery ใช้เวลานานขึ้น
  • อย่าทำการ short battery (ต่อขั้วบวกเข้ากับขั้วลบ) เพื่อทำให้พลังงานของ battery หมดเพราะจะเกิดอันตรายขึ้นได้เช่น ไฟไหม้

Battery สำรอง

ถ้าเราเป็นคนที่ต้องใช้งาน Notebook ในที่ที่ไม่มีไฟฟ้าเป็นเวลานาน เราควรที่จะซื้อ battery สำรองเอาไว้ และทำการชาร์จ battery สำรองให้เต็มไว้เสมอ โดยเราสามารถชาร์จที่ตัว notebook หรือชาร์จกับ external charger ก็ได้ จากนั้นเก็บ battery สำรองไว้ในกระเป๋าและหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับโลหะ Notebook บางรุ่นมี option quick-swapping โดยเราสามารถเปลี่ยนเอา battery สำรองมาใช้แทนในขณะที่ battery ที่ใช้อยู่ใกล้หมดพลังงาน ในขณะที่เปิดเครื่องอยู่

ข้อควรระวังสำหรับการใช้ Battery สำรอง

  • เพื่อความปลอดภัย save งานก่อนทุกครั้งที่จะทำการเปลี่ยน battery
  • ถ้า notebook ไม่มี option hot-swap ต้องทำการปิดเครื่องหรือ hibernate ก่อนแล้วจึงทำการเปลี่ยน battery จากนั้นจึงค่อยเปิดเครื่องอีกครั้ง

ถ้าเราเสียบปลั๊กใช้งาน Notebook ควรจะใส่ battery ไว้ในเครื่องหรือไม่

คนส่วนมากใช้งาน Notebook เป็นเครื่องหลักและทำการเสียบปลั๊กขณะใช้งานตลอดเวลา ในกรณีนี้ battery ไม่มีความจำเป็น เราควรที่จะทำการถอด battery ออก และ notebook ก็ยังสามารถทำงานได้ตามปกติ และหลังจากถอด battery ออกแล้วควรเก็บ battery ให้ดีและแน่ใจว่าไม่ไปสัมผัสกับโลหะใดๆ ที่เก็บต้องไม่ร้อน และเป็นที่ที่แห้ง เป็นเรื่องปกติที่พลังงานใน battery จะหมดลงไปเรื่อยๆ และยิ่งถ้าเราเก็บ battery ละยิ่ง่องปกติที่กรณีที่เราต้องการใช้งานงงานใน องไม่ร้อน และเป็นที่ที่แห้งaining, Upgradeที่มั่นคงและอยู่ในอุตสาหกรรมมานานพอสมควไว้เป็นเวลานานโดยไม่ได้ใช้พลังงานใน battery จะหมดไป เราเพียงแค่นำ battery มาชาร์จอีกครั้งในกรณีที่เราต้องการใช้งาน notebook ด้วยพลังงานจาก battery

Battery จะเสื่อมสภาพไปตามการใช้งาน วิธีสังเกตว่า battery เริ่มเสื่อมสภาพหรือยังดูได้จากเวลาที่สามารถใช้พลังงานจาก battery จะลดลง ใช้เวลาในการชาร์จนานขึ้น ถ้า battery ใช้ได้ในเวลาที่น้อยมาก ควรพิจารณาเปลี่ยน battery ใหม่เพราะ battery ที่หมดอายุหรือเสื่อมสภาพจะมี toxic และควรทิ้ง battery ในที่สำหรับ battery เฉพาะ ห้ามทิ้งรวมกับขยะทั่วไป