ทำความรู้จักกับ notebook ตอน 3

วันนี้จะมาพูดถึงอุปกรณ์ชิ้นสำคัญอีกชิ้นหนึ่งของ Notebook นั่นก็คือ keyboard โดยมาตรฐานทั่วไปของ keyboard จะมี 105 ปุ่มโดยไม่รวมพวก web key, media key หรือปุ่มพิเศษต่างๆ เนื่องจากปุ่มต่างๆที่มีมากมายจึงไม่สามรถที่จะทำให้ keyboard มีขนาดเล็กจนพกพาได้ง่ายหรือทำเป็นอุปกรณ์แบบ portable ได้แต่ขนาดของ keyboard ของ notebook ก็ถูกออกแบบมาให้มีขนาดที่พอเหมาะกับการติดตั้งใน notebook และสามารถพกพา notebook ได้อย่างสะดวก รูปด้านล่างแสดง layout ของ keyboard แบบทั่วๆไป จะเห็นว่าปุ่มที่เป็นหลักๆสำหรับการพิมพ์ และใช้งานจะมีขนาดปกติและปุ่มอื่นๆ จะถูกวางอยู่รอบๆ และมีขนาดที่ต่างๆกันออกไป

 สามารถแบ่งกลุ่มของปุ่มต่างได้คร่าวๆดังนี้

  • ปุ่มตัวเลขและปุ่มพิมพ์ (Alphanumeric หรือ typewriter keys) : ประกอบด้วย ตัวอักษร ตัวเลข เครื่องหมายวรรคตอน
  • Shift keys : บน keyboard มีปุ่ม shift key หลายประเภทมีทั้งใช้งานเดี่ยวๆหรือใช้งานร่วมกับปุ่มอื่น ปุ่มต่างๆประกอบด้วย Shift, Alt, Ctrl, Esc, Windows keys Win และ Menu
  • Function keys : ประกอบด้วยปุ่ม F1 – F12 ที่อยู่แถวบนสุดของ keyboard
  • Cursor-control keys : ประกอบด้วยปุ่มลูกศรทั้งสี่ด้านซึ่งส่วนมากจะอยู่บริเวณขวาล่างของ keyboard และปุ่มอื่นๆอีกคือ Home, End, Pg Up, Pg Dn, Insert และ Delete
  • Numeric keypad จะใช้พื้นที่ของ keyboard หลักโดยจะมีปุ่มที่ตรงกันคือ 7 8 9 รายละเอียดของ keyboard ที่ใช้และไม่ใช้ numeric keypad แสดงตามด้านล่าง

ตัวหนังสือที่อยู่บนปุ่มที่มีสีต่างๆ จะบอกความสัมพันธ์ของการทำงานของปุ่มที่มีสีของตัวอักษรสีเดียวกัน และเมื่อต้องการใช้งานปุ่มนั้นๆ ต้องกดปุ่มพร้อมกัน เช่น ปุ่ม Fn กับปุ่ม Scroll LK มีสีน้ำเงินเหมือนกัน ต้องกด Fn + Scroll LK เพื่อเปิดการทำงานของ scroll และ layout ของ keyboard ของ notebook ของคุณอาจแตกต่างกับรูปที่แสดงโดยมีปุ่มมากหรือน้อยกว่า