ทำความรู้จักกับ notebook ตอน 2

คงจะไม่ดีแน่ๆถ้า Notebook ทำงานไปโดยไม่แจ้ง status ต่างๆ ของเครื่องให้เรารู้ แต่ว่าความเป็นจริงมันคงไม่แย่แบบนั้นเพราะเราสามารถดู status ต่างๆได้จากไฟที่แสดงขึ้นมาที่ notebook ด้านล่างคือรูปและคำอธิบายของสัญลักษณ์ต่างๆ

  • แสดงสถานะ sleep mode ของเครื่อง
  • แสดงสถานะว่า notebook กำลังใช้ power จาก battery และไฟสามารถเปลี่ยนสีได้ขณะที่มีการชาร์ตไฟ
  • แสดงสถานะว่า notebook กำลังใช้ power จากไฟ AC อยู่
  • อาจเป็นสัญลักษณ์แบบนี้หรือเป็นสัญลักษณ์ power ทั่วไปของอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือ โทรศัพท์ ไฟที่โชว์แสดงสถานะว่า notebook กำลังเปิดอยู่
  • แสดงสถานะว่า hard disk กำลังทำงาน
  • แสดงสถานะว่า Caps Lock ทำงานอยู่ หรืออาจแสดงโดยมีไฟติดที่ปุ่ม Caps Lock
  • แสดงสถานะว่า Num Lock ทำงานอยู่ หรืออาจแสดงโดยมีไฟติดที่ปุ่ม Num Lock
  • แสดงสถานะว่า Wireless Network กำลังเชื่อมต่อหรือ wireless กำลังทำงานอยู่
  • แสดงสถานะว่า Wireless Network กำลังเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth หรือ Bluetooth wireless กำลังทำงานอยู่

อาจมีสัญลักษณ์แบบอื่นๆอีก แต่ถ้าเป็นสัญลักษณ์ที่เฉพาะกับ Notebook แต่ละ brand หรือยี่ห้อ ผู้ผลิตจะมีคำอธิบายความหมายในคู่มือการใช้งาน แต่โดยมากแล้วผู้ผลิตมักจะอ้างอิงมาตรฐานเดียวกันในการกำหนดสัญลักษณ์เหล่านี้

สัญลักษณ์บางประเภทเป็นแบบไฟกระพริบเช่นไฟบอกสถานะการทำงานของ Hard disk หรือบางประเภทเป็นแบบเปลี่ยนสีได้เช่น ไฟบอกสถานะของ battery อาจเปลี่ยนจากสีเขียว เป็นสีเหลืองอำพัน และสีแดงในกรณีที่พลังงานของ battery ใกล้จะหมดหรือ battery ไม่สามารถทำงานต่อได้

สัญลักษณ์ทั้งหมดนี้จะไม่มีการทำงานเมื่อเรา Turn off หรือ hibernate เครื่อง notebook