ศัพท์เทคนิคที่ควรรู้เกี่ยวกับ Notebook

สำหรับมือใหม่เกี่ยวกับ Notebook และโดยเฉพาะเมื่อต้องการหาซื้อ notebook ใหม่ มีศัพท์หลายคำที่น่าจะทำความรู้จัก และเรียนรู้ไว้เพื่อให้แน่ใจว่าจะสามารถเลือก notebook ที่ตรงกับความต้องการได้

Processor M / Mobile – M ที่เพิ่มขึ้นมาคือ mobile เป็น CPU ที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับการใช้งานกับ notebook มีคุณสมบัติเด่นในเรื่องการประหยัดพลังงาน CPU ที่มีอยู่ตอนนี้เช่น Celeron M หรือ Pentium M

Centrino – Centrino คือ processor ที่เป็นเทคโนโลยีเฉพาะของ Intel ที่ประกอบด้วย 3 ส่วนประกอบด้วยกันคือ chipset ที่เป็นเทคโนโลยีเฉพาะของ Intel, processor ที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานกับ notebook เช่น Pentium M และส่วนสุดท้ายคือ wireless ที่เป็นเทคโนโลยีของ Intel

Centrino Duo – คือ processor เว่อชันใหม่ของ Centrino เทคโนโลยีที่มี processor เป็น Intel dual-core

Core Duo – เป็น processor รุ่นใหม่ที่ทาง Intel ออกแบบใหม่มาแทนที่ Pentium โดย Core Duo จะมี 2 CPU คอร์ หรือ พูดง่ายๆว่ามี 2 processor อยู่บน chip ตัวเดียวกัน

GB – เป็นตัวย่อของ gigabyte คือหน่วยการเก็บข้อมูลของ computer เป็นจำนวนหนึ่งพันล้าน characters มีค่าประมาณ 1,000 MB

GHz – เป็นตัวย่อของ gigahertz เป็นหน่วยบอกความเร็วรอบของ CPU โดยวัดเป็นหนึ่งพันล้านรอบต่อวินาที

MB – เป็นตัวย่อของ megabyte คือหน่วยการเก็บข้อมูลของ computer เป็นจำนวนหนึ่งล้าน characters

Mobile Sempron – คือ processor ที่ทาง AMD ออกแบบมาเฉพาะสำหรับการใช้งานกับ notebook และรุ่นนี้เป็นรุ่นประหยัดของ Turion

Pentium M – คือ processor ที่ทาง Intel ออกแบบมาเฉพาะสำหรับใช้กับ notebook มีคุณสมบัติเด่นในเรื่องการประหยัดพลังงาน

Turion 64 – คือ processor ของทาง AMD ที่เทียบเท่ากับ Pentium M ของ Intel โดยเป็น processor M แบบ 64 บิต ที่มีทั้งแบบ single-core และ dual-core สำหรับ dual-core มีชื่อเรียกว่า Turion 64 X2 (โดยชื่อแรกของ Turion 64 คือ Athlon 64)